Gert Biilmann

#1. Gert Biilmann - STEM PERSONLIGT

"ER DU VILD MAND! STEM BIILMANN"

DET SUNDE VALG og DIN V- kandidat i HERLEV til #RV21 i Region Hovedstaden

E-mail: gb@2bt.dk 
Telefon: +45 25 42 09 90

Se mere: Bag om Gert Biilmann


 

Herlevs kandidat til region hovedstadenDET SEJLER I REGION HOVEDSTADEN; DERFOR SKAL PATIENTEN TILBAGE I CENTRUM

Alle er enige om at sætte ”patienten i centrum”  Alle taler om det, men hvem gør noget ved det? Hvad betyder det egentlig helt konkret at sætte ”patienten i centrum”? 

Det betyder BEDRE RESULTATERET SUNDHEDSVÆSEN I VERDENSKLASSE

Et velfungerende sundhedsvæsen er vigtigt for et godt liv. Derfor skal der være fri, lige og gratis adgang til sundhedsydelser og en sundhedsfaglig kvalitet på internationalt niveau.

Pengene skal følge patienten. Det skal dog være muligt at opkræve en vis brugerbetaling i praksissektoren. Sundhedsydelser bør i samme omfang som på andre områder også omfatte tandbehandling.

Sundhedsvæsenet er til for borgerne. De skal opleve gennemsigtighed, sammenhæng i tilbuddene og en ensartet behandling. Samtidig skal der sikres borgerne fuld indsigt og nem adgang til egne patientdata.

Det er politikerne, der prioriterer ressourcerne til behandlingsområderne indenfor den offentlige del af sundhedssektoren. Det er lægerne, der har ansvaret for de lægefaglige dispositioner indenfor de givne ressourcer.

Vi har et personligt ansvar for eget helbred, men vi har også i fællesskab et ansvar for at understøtte det personlige ansvar. Derfor vil Venstre i højere grad sætte fokus på forebyggelse og sundhedsfremme. 

Kommunerne har her en nøglerolle, fordi forebyggelse lykkes bedst, når den tilrettelægges lokalt og i et tæt samspil med borgerne. Forebyggelse skal også være en del af tilbuddet fra praktiserende læger og hospitaler.

Al aktivitet på sundhedsområdet skal bygge på højest mulig viden og fagkundskab. Derfor skal sundhedsvæsenet i større grad gennemføre forskning og udnytte den nyeste viden og teknologi.


Patienten i centrum kan nemt omsættes til håndgribelige forslag og øget kvalitet  


DET ET LYDER NÆSTEN FOR GODT TIL AT VÆRE SANDT

I sverige har forskere fundet ud af, at det både giver bedre behandlingsresultater og økonomiske besparelser, når sundhedspersonalet inddrager patienterne i deres eget behandlingsforløb. 


Selv om det tager længere tid at tale mere med patienten, er dialogen nemlig en god investering på den lange bane, fortæller direktør for Center for person-centred care i Gøteborg, Inger Ekman: Den ekstra tid bliver først og fremmest brugt tidligt i forløbet og er givet godt ud, fordi behandlingen på hospitalerne bliver kortere, og patienten kan komme hurtigere hjem, og det er kvalitet for patienterne"