Vi har frihed til at leve som vi ønsker, og vi er sikret tryghed hvis det går galt.

Derfor skal vi værne om en fremtid i frihed og fællesskab.

Venstre i Herlev går derfor til valg på følgende mærkesager, der efter vores mening vil styrke vores fremtid og fællesskaber i Herlev.


Herlev som demensVenlig kommune
Venstres Forslag er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 13 september 2017.

Herlev Kommune, skal være demensvenlig kommune

BILAG Et trygt og værdigt liv med demens


BEDRE FORHOLD FOR VORES SKOLEBØRN, fokus på bevægelse, læring, trivsel og indeklima

Skole FOKUS PÅ BEVÆGELSE, LÆRING, TRIVSEL OG INDEKLIMA


BEVAR HERLEV SOM EN GRØN KOMMUNEHerlev må ikke ende som en asfalteret forstadskommune

BEVAR HERLEV SOM EN GRØN KOMMUNE


DET SKAL IKKE VÆRE DYRERE AT VÆRE BORGER ELLER VIRKSOMHED I HERLEV

DET SKAL IKKE VÆRE DYRERE AT VÆRE BORGER eller virksomhed I HERLEV


BESKÆFTIGELSESPOLITIK, vi skal lukke de indsatser der ikke virker

FÆRRE PÅ KONTANTHJÆLP - BRYD CIRKLEN


Viljen til løsninger